POWRÓT-HOME

NIEKTÓRE INFORMACJE NAUKOWE TŁUMACZONE Z J.ANGIELSKIEGO

Life is a rather delicate balance of oxidative processes and reducing (antioxidant) processes, and almost all scientists and observers agree that
most of the time, the balance in most organisms (including humans) is shifted too far in the oxidative direction in our modern era. This excess oxidative
activity results in a surplus of oxygen free radicals (aka reactive oxygen species, or ROS), some of the most common of which are superoxides,
peroxides, ozone, and triplet and quadruple oxygens. As a powerful reducing agent (an electron donor), H- is able to neutralize these radicals easily,
oftenleaving only pure water or simple compounds as the "ash" or residue from the encounter źródło: http://www.h-minus-ion.org

Życie to delikatny balans procesu oksydacji i redukcji (utleniania i przeciwutleniania) ale wszyscy naukowcy i badacze zgadzaja się, że w większości, ten balans we wszystkich organizmach żywych z człowiekiem włącznie, jest raczej zbalansowany w kierunku oksydacji (utleniania), w naszym nowoczesnym świecie. Ta nadwyżka procesu oksydacji uwidacznia się w postaci zwiększonej ilości wolnych rodników tlenowych (reaktywne cząsteczki tlenu). Jesli by można wyróżnić niektóre to są to: superoksydy, perioksydy, ozon, trzy i cztero atomowy tlen. Potężnym czynnikiem redukującym te wolne rodniki jest właśnie wodór - jest to najłatwiejszy i najbardziej efektywny, naturalny sposób którego efektem jest w większości woda albo postacie łatwo wydalane z organizmu.