Powrót - HOME   POWRÓT-REDOX

POWRÓT- ZDROWIE                                                 Artykuły naukowe - kopalnia wiedzy!

W ostatnich latach zaobserwowano coraz większe zainteresowanie badaniami nad przeciwutleniaczami. Poniższe teksty dotyczą wyników najnowszych badań.

Rola stresu oksydacyjnego i prewencyjny wpływ substancji wiążących wolne rodniki w stwardnieniu tętnic

Hetilap 1997;138(36 Suppl 2):2283-2287

Rola stresu oksydacyjnego w pojawianiu się stwardnienia tętnic jest udowodniona. To podejście patogenetyczne łączy ze sobą teorie lipidową i skrzeplinową. W swoich pracach autorzy podsumowują ważniejsze wiadomości z literatury przedmiotu, szczegółowo omawiają te metody terapeutyczne, w których naturalne i sztuczne przeciwutleniacze wykazują działanie ochronne w zapobieganiu wykształcenia się stwardnienia tętnic i pewnych jej powikłań. W taki sposób autorzy przedstawiają przeciwutleniacze typu dihydrochinolinowego oraz wpływ witamin A, C, E, po części w badaniach eksperymentalnych, po części ? klinicznych. Na podstawie wyników własnych i literatury wnioskują, że stosowanie przeciwutleniaczy w pewnym stopniu może obniżać uszkodzenia ścianek tętnic spowodowanych przez ich stwardnienie oraz szkodliwe procesy tkankowe pojawiające się w wyniku niedokrwienia.

Przeciwutleniacze w zapobieganiu choroby Alzheimera

International Health News, ROTTERDAM, HOLANDIA

Coraz więcej jest dowodów na to, że stres oksydacyjny pełni ważną rolę w pojawieniu się choroby Alzheimera oraz przyczynia się do jej progresji. Holenderscy naukowcy niedawno opublikowali wyniki prowadzonych na wielką skalę badań, których celem było wykazanie, czy przeciwutleniacze, takie jak witaminy E i C, beta-karoten i flawonoidy, poprzez obniżanie stresu oksydacyjnego pomagają w zapobieganiu choroby Alzheimera. W badaniach wzięło udział 5395 kobiet i mężczyzn w wieku 55 lat lub starszych, u których na początku badań (1990-1993) nie objawiały się oznaki demencji. Podczas sześcioletniej obserwacji u 197 zbadanych pojawiła się demencja, z tego u 146 została zdiagnozowana choroba Alzheimera. Po porównaniu wieku, płci, spożywania alkoholu, wykształcenia, palenia tytoniu, indeksu wagi ciała, pobierania energii i badaniu sprawności umysłowej badacze wywnioskowali, że stosowanie dużej ilości witaminy C i E jest związane z niższym ryzykiem choroby Alzheimera. Działanie ochronne przeciwutleniaczy było szczególnie widoczne u palaczy. Ogólnie można stwierdzić, że ci, których dzienna dawka witaminy C wynosiła powyżej 133 mg, obniżyli ryzyko występowania choroby Alzheimera o 34% w porównaniu z tymi, których dzienna dawka była niższa niż 95 mg. U zbadanych osób, których dzienna dawka witaminy E była wyższa od 15,5, o 43% rzadziej zdarzyła się choroba Alzheimera niż u tych, u których dawka ta wynosiła 105 mg.

Choroba Crohna i przeciwutleniacze

IHN, wydanie węgierskie 2003;12(4), International Health News, TORONTO, KANADA

Z wcześniejszych badań przeprowadzonych na University of Toronto i w Toronto General Hospital wynika, że cierpiący na chorobę Crohna są podatni na podwyższony poziom stresu oksydacyjnego i występuje u nich niższe stężenie przeciwutleniaczy niż u zdrowych osób kontrolnych. Autorzy tych badań stwierdzili teraz, że stosowanie witaminy C i E znacznie obniża poziom stresu oksydacyjnego i poważnie podnosi poziom przeciwutleniaczy u takich pacjentów. W badaniach klinicznych brało udział 57 cierpiących na chorobę Crohna. Chorych rozdzielono losowo na dwie grupy ? jednej grupie podawano placebo, a drugiej ? 800 j.m. witaminy E i 1000 mg witaminy C dziennie przez 4 tygodnie. Pod koniec leczenia u każdego uczestnika badań zmierzono stężenie przeciwutleniaczy oraz określono poziom stresu oksydacyjnego. Stres oksydacyjny był wykazywany za pomocą zawartości pentanu i etanu w wydychanym powietrzu, nadtlenku lipidowego w osoczu oraz poziomu F2-izoprostanu. Uczestnicy badania przez siedem dni zapisywali stosowaną dietę. Po czterech tygodniach przeciętny poziom witaminy C w grupie otrzymującej witaminy wynosił 90 mikromoli/l, a w grupie otrzymującej placebo ? jedynie 57 mikromoli/l. Mierzone w tym samym czasie inne wartości były znacznie niższe w grupie ?witaminowej?. Naukowcy stwierdzili, że witaminy C i E skutecznie podwyższają poziom przeciwutleniaczy we krwi i znacznie obniżają stres oksydacyjny u cierpiących na chorobę Crohna.

Przeciwutleniacze mogą uratować ofiary ataków serca

The New York Times Health News Service 2000; Medincorp

W rekonwalescencji osób po ataku serca mogą pomóc większe dawki przeciwutleniaczy (zdaniem grupy naukowców izraelskich, 2003). Badanie wykazało, że we krwi 38 osób po ataku serca było znacznie mniej przeciwutleniaczy, witaminy A i E oraz beta-karotenu niż u 20 innych zdrowych osób. Kiedy pacjentom leczonym po ataku serca podawano lekarstwa rozpuszczające skrzep we krwi, poziom witaminy E we krwi dalej spadał (sierpniowy numer Journal of the American College of Nutrition). Te nowe odkrycia pozwalają wnioskować, że w przyszłości powinno się wprowadzić użycie przeciwutleniaczy podczas leczenia chorych po ataku serca środkami rozpuszczającymi skrzep we krwi. W wyniku utleniania we krwi mogą powstać komórki wysycone cholesterolem, które docierając do naczyń krwionośnych i tętnic, hamują wolny przepływ krwi i mogą doprowadzić do ataku serca. Wcześniejsze badania udowodniły, że nagłe rozpoczęcie przepływu krwi często powoduje przejściowe lub stałe uszkodzenia organu wskutek zwiększenia wydzielania wolnych rodników tlenowych. Stosowanie przeciwutleniaczy u osób z chorobami serca może zapobiec podobnym uszkodzeniom i uratować więcej mięśni sercowych.

Przeciwutleniacze chronią przed uszkodzeniami nerek

IHN 2003;12(1), International Health News, TAJPEJ, TAJWAN

Angiografia i angioplastyka serca obciąża nerki wskutek stosowania środka kontrastującego (jopamidol) do zbadania serca. Ten problem jest szczególnie istotny dla osób ze schorzeniami nerek. Badania prowadzone przez tajwańskich naukowców wykazały, że równoczesne stosowanie przeciwutleniaczy acetylocysteinowych w wysokim stopniu zapobiega pogorszeniu się istniejących już problemów z nerkami. W badaniach klinicznych brało udział 121 osób z chronicznymi dolegliwościami nerkowymi (średnia wartość poziomu kreatyniny w surowicy wynosiła 2,8 mg/dl). Pacjenci zostali podzieleni losowo na dwie grupy. Osobom z pierwszej grupy podawano 400 mg acetylocysteiny dwa razy dziennie (dzień przed zabiegiem i w dniu badania), a osobom z grupy drugiej ? placebo. Wszystkim wstrzyknięto 0,45-procentowy roztwór soli w ilości 1 ml/ kg masy ciała ? 12 godzin przed zabiegiem i 12 godzin po zabiegu. W grupie kontrolnej u 25% zaobserwowano ostre pogorszenie funkcji nerek, wywoływane przez substancje kontrastowe; w drugiej grupie ? tylko u 3%. W grupie kontrolnej po 48 godzinach od wstrzyknięcia substancji kontrastowej przeciętny poziom kreatyniny wzrósł z 2,8 mg/dl do 3,1 mg/dl. Natomiast w grupie ?acetylocysteinowej? przeciętny poziom kreatyniny obniżył się z 2,8 mg/dl do 2,5 mg/dl. Naukowcy wnioskują, że stosowanie przeciwutleniaczy chroni przed ostrymi uszkodzeniami nerek spowodowanymi przedostaniem się substancji kontrastowych do organizmu nie tylko w przypadku umiarkowanych etapów chorób nerek, ale również w poważniejszych stadiach choroby.

Pasywne palenie i przeciwutleniacze

Medincorp, New Scientist Smoking related disorders 2001;2(1)

Przeciwutleniacze są substancjami, które chronią komórki przed potencjalnym działaniem rakotwórczym agresywnych wolnych rodników. Zbadanie 1600 próbek krwi wykazało, że nie tylko u aktywnych palaczy, lecz i u mieszkających z nimi w jednym gospodarstwie domowym palaczy pasywnych stwierdza się niższy poziom przeciwutleniaczy. Nie udowodniono jeszcze, czy nikotyna lub substancje smoliste obniżają ilość przeciwutleniaczy; wiadomo, że palacze odżywiają się gorzej i być może to jest przyczyną różnicy. Jednak obniżone przyswajanie przeciwutleniaczy oraz większe zapotrzebowanie wymaga zwiększenia ich podawania.

Nowe dowody na pozytywne działanie przeciwutleniaczy

The New York Times Health News Service 2000; Medincorp,

NEW ORLEANS ? Medical Tribune News Service

Najnowsze badania wykazały, że witaminy przeciwutleniające obniżają ryzyko chorób serca. Naukowcy brytyjscy, którzy przeanalizowali dane 15 000 mężczyzn i 5000 kobiet, znaleźli nowe dowody na to, że witaminy C i E oraz beta-karoten znacznie obniżają ryzyko chorób serca. Wyniki przedstawiono na corocznym zebraniu American College of Cardiology. Poziom cholesterolu LDL u badanych osób przekraczał normę, a w ich rodzinach zdarzały się choroby serca. Od rozpoczęcia badań osoby te codziennie otrzymywały witaminę C i E oraz beta-karoten. W ich krwi wyraźnie wzrósł poziom witaminy E ? stwierdził dr Roy Collins, wykładowca Uniwersytetu Oksfordzkiego. Zgodnie ze współczesną wiedzą wyższy poziom witaminy E może zapobiec chorobom serca. Ponownie udowodniono, że prewencja z zastosowaniem przeciwutleniaczy jest skuteczną i bezpieczną metodą obniżania ryzyka chorób serca.

Przeciwutleniacze zwalniają procesy uszkodzeń nerwów u osób cierpiących na cukrzycę

The New York Times Health News Service 2000; Medincorp SAN DIEGO

Suplement odżywczy, który można kupić bez recepty, wydaje się skuteczny w leczeniu i zapobieganiu schorzeniom nerwowym w przypadku zaawansowanej cukrzycy. Na corocznej konferencji American Diabetes Association, dr Lester Packer, profesor biologii komórkowej i molekularnej z University of California ? Berkeley, stwierdził, że kwasy tłuszczowe alfa mogą zapobiec lub zwolnić przebieg schorzeń nerwowych aż u 70% osób. Jeszcze większą skuteczność wykazują badania przeprowadzone w Niemczech, gdzie kwasy tłuszczowe alfa od ponad 25 lat są wykorzystane w leczeniu uszkodzeń nerwowych diabetyków. W czasopiśmie Diabetes w artykule z 1997 r. Dan Ziegler i F. Arnold Gries ? pracownicy Uniwersytetu Heinricha Heine w Düsseldorfie ? wykazali, że u cukrzyków stosujących dziennie 600 miligramów kwasów tłuszczowych alfa zmniejszyły się objawy związane z uszkodzeniem nerwów, bóle i drętwienia. Inni niemieccy naukowcy wykazali, że kwasy tłuszczowe alfa wzmagają działanie insuliny i leków przeciwcukrzycowych obniżających poziom cukru we krwi.

  Rak prostaty i przeciwutleniacze

IHN węgierskie wydanie 2003;12(6) International Health News BALTIMORE, USA.

Coraz więcej dowodów potwierdza, że niektóre mikroelementy, a dokładnie: przeciwutleniacze, mogą pomóc w zapobieganiu wykształceniu się pewnych rodzajów raka. Na przykład selen okazał się skuteczny w zapobieganiu rakowi prostaty. Naukowcy z Johns Hopkins School of Public Health stwierdzili niedawno, że gamma-tokoferol, forma witaminy E zawarta w większości produktów żywnościowych, również skutecznie zapobiega rakowi prostaty. W badaniu brało udział ponad 20 tysięcy mężczyzn ze stanu Washington, którzy oddawali krew w latach 1974 i 1989. U 324 mężczyzn do 1996 roku wykształcił się rak prostaty. Każdy z nich został porównany pod względem wieku, rasy i terminu pobierania krwi z dwoma zdrowymi osobami kontrolnymi. W przypadku osób kontrolnych podczas porównania zawartości mikroelementów we krwi nie stwierdzono znacznej różnicy w poziomie alfa-karotenu, beta-karotenu, całkowitego karotenu , beta-kryptoksantyny, luteiny, likopiny, retinolu i kwasu askorbinowego (witamina C). Natomiast stwierdzono różnicę, jeżeli chodzi o poziom gamma-tokoferolu. Wystąpiły różnice między chorymi a osobami kontrolnymi, jeżeli u osób kontrolnych poziomy były znacznie niższe. Badając mężczyzn, którzy oddawali krew w 1989 roku, zauważono, że osoby o najwyższym poziomie gamma-tokoferolu prawie pięć razy rzadziej chorowały na raka prostaty niż osoby o niższym poziomie. Znalazły się też dowody na to, że palmitynian retinolu (wytworzony z witaminy A i przechowany w wątrobie) chroni przed rakiem prostaty. Znaczy to, że gamma-tokoferol może chronić przed rakiem prostaty. Naukowcy zaznaczają, że nie stwierdzono, by likopina wywierała działanie ochronne.

Wyjaśnienie działania przeciwutleniaczy

IHN, wydanie węgierskie 1996;5(50) International Health News, DÜSSELDORF, NIEMCY American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 62 (suppl), Dec 1995, pp. 1315S-21S

Naukowcy z Uniwersytetu w Düsseldorfie analizują dotychczasowe wiadomości o przeciwutleniaczach w żywności i ich działaniu. Główną rolą przeciwutleniaczy jest ochrona przed ciągłymi skutkami szkodliwych procesów utleniających. Podczas utleniania pojawiają się cząsteczki o wysokiej reaktywności, takie jak rodnik hydroksylowy, nadtlenek wodoru, podchloryn, rodniki azotynowe i nadazotyn, wolny tlen oraz rodnik tlenu trójwartościowego. Te rodniki mają szkodliwy wpływ na DNA, białka, węglowodany, lipidy; powodują choroby nowotworowe oraz choroby serca i układu krążenia. Witamina E jest najważniejszym przeciwutleniaczem rozpuszczalnym w tłuszczu: chroni przed atakiem wolnych rodników na osocze krwi, czerwone ciałka krwi, lipoproteiny niskiej gęstości i inne komórki; jest szczególnie skuteczna przeciw nadtlenkom. Witaminę E regeneruje witamina C, również będąca skutecznym przeciwutleniaczem. Witamina C działa głównie w płynach międzykomórkowych. Skutecznie wiąże liczne wolne rodniki. Witamina C chroni DNA spermy przed uszkodzeniem, zatem obniża ryzyko uszkodzeń dziedzicznych. Beta-karoten i inne karotenoidy również są skutecznymi przeciwutleniaczami, które biorą udział w wiązaniu wolnych rodników i prawdopodobnie chronią przed rakiem.

Rola suplementów odżywczych w zapobieganiu reumatoidalnemu zapaleniu stawów

IHN 2003;12(6) International Health News ROCHESTER, USA

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest ciągle trwającym zapaleniem stawów, które czasem powoduje niszczenie kości i chrząstek. W powstaniu tej choroby główną rolę pełni atak wolnych rodników (stres oksydacyjny) i cytokiny przyczyniające się do zapaleń. Naukowcy z trzech amerykańskich uniwersytetów badali, czy przeciwutleniacze zawarte w żywności lub suplementy odżywcze mogą obniżyć ryzyko RZS poprzez wypowiedzenie wojny stresowi oksydacyjnemu i zapaleniom. W badaniu brało udział 29 368 kobiet w średnim wieku, które dołączyły do badań w 1986 roku, od kiedy zaczęły notować swą dietę i ilość stosowanych suplementów odżywczych. Kobiety były pod obserwacją do 1997 roku ? wówczas zdiagnozowano 192 przypadki RZS. Analiza diety i suplementów odżywczych wykazała odwrotną zależność zapadalności na tę chorobę od dostawania się z żywnością do organizmu karotenoidu o nazwie beta-kryptoksantyna. U kobiet, które dziennie spożywały jej ponad 87 mikrogramów, pojawianie się RZS było niższe o 41% niż u tych, które spożywały mniej niż 40 mikrogramów. Dobrym źródłem beta-kryptoksantyny są owoce cytrusowe, a szczególnie pomarańcze. Dzienna dawka 15 mg cynku statystycznie znacząco obniżała ryzyko pojawienia się RZS. o 61% Podobny wpływ wykazała również miedź. Ciekawe, że spożywanie dużej ilości cynku oznaczało większe ryzyko pojawienia się RZS ? może to świadczyć o tym, że żywność bogata w cynk zawiera prawdopodobnie związki tego pierwiastka. Spożywanie warzyw z rodziny krzyżowychdziałanie ochronne, jedzenie miesięcznie 3 lub więcej porcji brokułów obniżało ryzyko o 35% w przeciwieństwie do spożycia rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Naukowcy stwierdzają, że spożywanie beta-kryptoksantyny z uzupełnieniem cynku znacznie obniża ryzyko reumatoidalnego zapalenia stawów.

  Przeciwutleniacze i choroby tętnic obwodowych

American Journal of Epidemiology, Vol. 154, July 15, 2001, pp. 145-49

Choroba tętnic obwodowych jest jednym ze zjawisk miażdżycy dolnych kończyn a jej objawem jest ból pojawiający się w wyniku obciążenia. Obraz choroby można zdiagnozować za pomocą mierzenia ciśnienia skurczowego: wartość pomiaru na ramieniu w pozycji siedzącej dzielimy przez wartość mierzoną przy kolanie w pozycji leżącej. Jeżeli ich stosunek jest mniejszy niż 0,9, oznacza to zaistniałą zmianę. Naukowcy duńscy i niemieccy wykryli, że witaminy C i E obniżają ryzyko wystąpienia choroby. W badaniach brało udział 1673 mężczyzn i 2694 kobiety (przeciętny wiek: 67 lat). Wszyscy uczestniczyli w całościowych badaniach, i wypełnili ankietę zawierającą 170 pytań dotyczących odżywiania. Biorąc pod uwagę wiek i inne wskaźniki, dane wykazały, że u kobiet w przypadku dziennej dawki wyższej niż 136 mg ryzyko wystąpienia objawów choroby było o 36% niższe niż przy dawce 80 mg/dzień. Witamina E i beta-karoten nie wykazały wpływu u kobiet. U mężczyzn sytuacja jest inna. Codzienna dawka co najmniej 17,2 mg witaminy E o 33% obniżała ryzyko zachorowania (w porównaniu z dawką mniejszą niż 10,1 mg/dzień). Również u mężczyzn nie wykazano wpływu witaminy C i beta-karotenu. Zdaniem naukowców przeciwutleniacze pomagają w zapobieganiu chorobie tętnic obwodowych. Nie wyjaśniono różnicy w skuteczności witaminy C i E między kobietami a mężczyznami, ale prawdopodobnie wpływ mają zwyczaje żywieniowe.

Rola przeciwutleniaczy w powstawaniu zapalenia trzustki

CARDIFF , WIELKA BRYTANIA. American Journal of Gastroenterology, Vol. 94, August 1999, pp. 2135-40

Pancreatitis oznacza zapalenie trzustki. Ostre bóle dolnej części brzucha, nieodpowiednie wchłanianie substancji odżywczych to jej charakterystyczne objawy, mogące prowadzić do cukrzycy. Zapalenie trzustki może mieć przebieg ostry lub chroniczny. Może go spowodować nadużywanie alkoholu, a chroniczna choroba wiąże się z wielokrotnym pobytem w szpitalu oraz długotrwałym uzależnieniem od opiatowych środków przeciwbólowych. Pojawiła się koncepcja, że w rozwoju zapalenia trzustki dużą rolę może mieć stres oksydacyjny. Naukowcy z University Hospital of Wales stwierdzili niedawno, że w osoczu krwi chorych cierpiących na chroniczne zapalenie trzustki poziom przeciwutleniaczy jest o wiele niższy niż u osób zdrowych. Naukowcy zmierzyli poziom selenu, witaminy A i E, beta-karotenu, ksantyny, beta-kryptokarotenu i likopenu u 27 osób chorych na chroniczne zapalenie trzustki oraz u 19 osób kontrolnych. U chronicznie chorych poziom każdego zmierzonego przeciwutleniacza był znacznie niższy niż u grupy kontrolnej i u chorych z odnawiającym się zapaleniem trzustki. Inne badanie wykazało, że poziom przeciwutleniaczy we krwi jest najniższy podczas ataków bólu. Fakt, że poziomy były mierzone sześć tygodni po wyjściu pacjentów ze szpitala, tłumaczy, dlaczego w momencie pomiaru poziom przeciwutleniaczy był u chorych z ostrym zapaleniem trzustki normalny. Inne opracowanie dowodzi, że spożywanie przeciwutleniaczy w znacznej mierze łagodzi bóle i może powodować, że niepotrzebne będą zabiegi szpitalne lub chirurgiczne. Czy spożywanie przeciwutleniaczy pomaga chorym cierpiącym na odnawiające się zapalenie trzustki ? jeszcze nie wiadomo.

Starzenie się i przeciwutleniacze

BOSTON , USA - American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 71 (suppl), June 2000, pp. 166S-68S

Według teorii profesora Meydaniego, atak wolnych rodników na komórki i DNA jest główną przyczyną starzenia się i takich chorób zwyrodnieniowych, jak reumatyzm, miażdżyca, rak, choroby serca i układu krążenia, choroby zapalne, demencja starcza i katarakta. Według profesora Meydaniego starzenie się i choroby zwyrodnieniowe mają miejsce, gdy system obronny i mechanizm naprawiający przeciwutleniaczy już nie daje sobie rady z atakami wolnych rodników. Badania wykazały, że odporność organizmu można wzmacniać takimi przeciwutleniaczami, jak witaminy C i E oraz karoteny. Na przykład spożywanie 400 czy 800 j.m. witaminy E u mężczyzn obniżyło ryzyko wystąpienia nie kończących się śmiercią zawałów serca o 77% i w pewnym stopniu powodowało regres miażdżycy. Witamina E pomogła również osobom po przeszczepie by-passów. Okazało się, że kobiety i mężczyźni w podeszłym wieku mogą wzmacniać swój układ immunologiczny za pomocą dziennej dawki 200 j.m. witaminy E. Profesor Meydani wywnioskował, że codzienne spożywanie 200 j.m. witaminy E oraz 5?8 porcji owoców i warzyw zmniejsza ryzyko chorób serca i systemu krążenia, a w starszym wieku wzmacnia układ immunologiczny.

Rola żywności pochodzenia roślinnego w zachowaniu zdrowia

Egészségtudomány 2001;45(3):244-255 Magyar Higiénikusok Társasága

Autorzy zbadali właściwości pięciu aglikonów flawonoidalnych, takich jak kwercetyna, kepferol, mirycetyna, apigenina i przeciwutleniacz luteolinowy, oraz ustalili stężenie związków w najczęściej spożywanej żywności pochodzenia roślinnego. Stwierdzili, że struktura chemiczna cząsteczek określa siłę działania przeciwutleniaczy in vitro. Analityczne badania chromatograficzne płynu o wysokiej skuteczności wykazały, że najbogatszym źródłem flawonoidów pośród warzyw okazały się odmiany cebuli, pietruszka, szpinak, części selera i odmiany soczewicy. Wśród owoców dużą ich ilość posiadają jagody (truskawka, jeżyna, czarna jagoda, porzeczka), a także orzech włoski. Na bazie danych o ich spożyciu u grup ludności i na podstawie wyników analitycznych ustalili przeciętne spożycie dzienne pięciu rodzajów flawonoidów.

Dr Gabriella Hegyi