woda zycia
HOME   HISTORIA   WOLNE RODNIKI REDOX  GENERATOR H-01  OFERTA 
  ZDROWIE     URODA    SPORT  WODY ATESTY-OPINIE BADANIA     
 
POTENCJAŁ REDOX  -   ANTYUTLENIACZE(reduktory)   -   AKTYWNY WODÓR

  Potencjał redox i skala potencjałów Redox (ORP)

OKSYDACJA / UTLENIANIE - proces, w którym molekuły lub jony tracą elektrony

ANTY-OKSYDACJA / ANTY-UTLENIANIE / REDUKCJA - proces w którym molekuły lub jony zyskują elektrony

ORP (oxidation reduction potential = potencjał oksydoredukcyjny = REDOX) Potencjał redox (potencjał utleniania-redukcji) - wskaźnik zdolności do oddawania i przyjmowania elektronów, inaczej zdolność do wchodzenia w reakcje chemiczne powodujące utlenianie lub redukcję.

Dla  naszych potrzeb  potencjał REDOX to wartość wyrażona w mV (miliwolty) mierzona miernikiem ORP. Pozwala ona na szybkie określenie jakości badanego produktu w zakresie utlenianie-redukcja i w celu poznania czy dana sybstancja to utleniacz czy antyutleniacz. Granica od której rozpoczyna się ten zakres to 200mV. wartości dodatnie od 200mV wzwyż to utleniające zdolności produktu a wartości poniżej 200mV aż do wartości ujemnych to zdolności redukujące czyli anty-utleniające.

<<<<<<<<<utlenianie ,oksydacja <<<<< 0 >>>> redukcja, odtlenianie>>>>>>>>>>

itd< 600 550  500  450  400  350  300  250  200  150  100  50  -50  -100  -150  -200 >itd  

        <<<trucizna < woda szkodliwa < niezdrowa <   > woda zdrowa > uzdrawiająca Woda Życia        coraz większy efekt oksydacji organizmu  <   > coraz więcej aktywnego wodoru

Nasycenie aktywnym wodorem rozpoczyna się przy 0mV i im większe tym niższy ujemny potencjał redox. Woda nabiera więc właściwości uzdrawiających przy coraz większym nasyceniu aktywnym wodorem - bowiem właśnie on jest najbardziej efektywnym eliminatorem wolnych rodników - tych najbardziej zabójczych dla organizmu, czyli hydroksylowych. Proces eliminacji rozpoczyna się z chwilą dostania się aktywnego wodoru do organizmu, czyli natychmiast po wypiciu wody bogatej wodorem. Nasycenie wody aktywnym wodorem jest tym większe im dłużej generator H-01 jest w wodzie.

Woda z aktywnym wodorem posiada jednocześnie odczyn zasadowy, co sprawia, że efektywnie przyczynia się również do odkwaszania organizmu, a więc jeszcze jednego i bardzo ważnego kroku na drodze do zdrowia!

Poglądowa skala potencjałów REDOX i ich wartości dla wód i napojów.

skala redox

obserwacje i wskazania dr Brzozowskiego dot. zastosowania Wody Życia:

-10mVdo -200 mV woda z aktywnym wodorem: do profilaktyki starzenia i chorób cywilizacyjnych
-100mV -400mV woda z aktywnym wodorem:  aktywne przeciwdziałanie procesom patologicznym w organizmie
-350mV do -500mV woda z aktywnym wodorem: samouzdrawianie  (healing)  

Każda woda pitna po włożeniu do niej generatora H-01 uzyskuje ujemny potencjał redox i właściwości anty-utleniające
Nazwa, pochodzenie, źródło
Redox
pH
Temp
H,H2 (ppm)
Data badania
   Woda mineralna Arctic po 2 godz z generatorem H-01
-61
7.82
18.3
2.24
maj 2007
   Woda "Kropla Beskidu" po 23 godz. z generatorem H-01
-701
9.09
22.6
2.06
maj 2007
   Woda Nałęczowianka po 24 godz. z generatorem H-01
-677
8.87
22.3
2.05
maj 2007
         
 

"Antyutleniacze (przeciwutleniacze) - reduktory "

antyutleniacz to związek , który chętnie oddaje elektron lub atom wodoru wolnemu rodnikowi powodujac jego "unieczynnienie" a tym samym trwałe zatrzymanie szkodliwego działania. Tą rolę pełni w Wodzie Życia "aktywny wodór" (active hydrogen), który jest najlepszym reduktorem dla rodnikow tlenowych i wodorotlenowych najpowszechniej występujących w szlakach metabolicznych, jak dostarczanych wraz z napojami i żywnością.

Przeciwutleniacze to substancje, które chronia organizm przed wolnymi rodnikami - LINK: czytaj więcej
Przeciwutleniacze a choroby - LINK: czytaj wiecej
Przeciwutleniacze - Kulturystyka / LINK:czytaj więcej
Przeciwutleniacze - czerwone wino / LINK:czytaj wiecej

Poniżej uproszczone reakcje redukcji wolnych rodników przez aktywny wodór

n
Superoxide        O2  + 4H =2H2O
n
Hydroxy radical  OH  +2H =H2O
n
Singlet oxygen    O + 2H  =H2O
n
Hydrogen peroxide H2O2 +2H =H2O
n
reduction oxygen-free radicals with Active Hydrogen produces non toxic product water-H2O

ze względu na mechanizm działania przeciwutleniającego podzielono na dwie grupy:

1. Przeciwutleniacze inhibitujące reakcje utleniania.
2. Przeciwutleniacze przerywające wolnorodnikowe reakcje utleniania.


Przeciwutleniacze należące do pierwszej grupy związków powodują głównie rozpad np. wodoronadtlenków do nieaktywnych produktów. Antyoksydantami zaklasyfikowanymi do tej grupy związków są np. enzymy takie jak katalaza, peroksydaza glutationowa, dysmutazy ponadtlenkowe (SOD), związki powodujące "deaktywację" tlenu singletowego, a także związki chelatujące, tworzące chelaty np. z jonami metali, które posiadają właściwości katalizowania reakcji utleniania składników piwa. Powstające związki chelatowe nie powinny wykazywać zdolności katalizowania reakcji powstawania wolnych rodników.
Mechanizm działania przeciwutleniaczy zaklasyfikowanych do drugiej grupy polega na bezpośrednim wiązaniu się przeciwutleniacza z wolnymi rodnikami odpowiedzialnymi za propagacje łańcuchowej reakcji rodnikowej.
Enzymatyczne przeciwutleniacze 

Do enzymatycznych przeciwutleniaczy piwa zaliczamy między innymi dysmutazę ponadtlenkową, katalazę, peroksydazę, oksydazę polifenolową [1].

Dysmutaza ponadtlenkowa

Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) jest enzymem katalizującym reakcje dusmutacji polegająca na przekształcaniu rodnika ponadtlenkowego i wodoroponadtlenkowego do nadtlenku wodoru. Jęczmień zawiera, co najmniej trzy izoenzymy SOD. Dwa z nich zawierają miedź i cynk jako kofaktory. 
Ilość dysmutazy ponadtlenkowej wzrasta sześciokrotnie podczas kiełkowania ziarna. Wzrost temperatury powoduje stopniową inaktywację enzymu. Podczas warzenia w temperaturze 45-55ºC enzym zachowuje wysoką aktywność, natomiast w temperaturze 65ºC po 30 minutach ulega dezaktywacji

Katalaza

Katalaza jest enzymem zdolnym do rozkładania nadtlenku wodoru powstającego np. w wyniku działania SOD do wody i tlenu.potencjal redox
  Katalaza cechuje się mniejszą termostabilność w porównaniu do dysmutazy ponadtlenkowe 

Redox cycling: the flip side In the earlier review on bioreductive drugs, the basis for the selective toxicity towards hypoxic cells was ascribed to activation of the drug to a free-radical intermediate reactive towards oxygen. The drug was thus only effectively reduced to a toxic product at low oxygen concentrations, i.e. in hypoxic cells. In oxic cells, the futile redox cycling (alternate acceptance and donation of an electron by the drug) served as a protective mechanism:
drug + enzyme + e- ® (drug)·- (10) 
(drug)·- + O2 ® drug + O2·-. (11) Obviously, reaction (11) amounts to a stimulation of cellular superoxide production, another potential toxin. Thus, whether it is truly protective depends on which is the lesser of two evils: more superoxide or the product(s) resulting from drug reduction.

Powrót do początku

Aktywny wodór -  (ACTIVE HYDROGEN )

Active hydrogen is a hydrogen atom that has an additional electron in its outer shell that gives it a negative charge. This extra electron is able to react with other compounds in the body to control what are known as redox reactions. Reduction/ Oxidation reactions, or redox reactions, involve the regulation of a reaction through the electric field present. Compounds with a very low or negative redox have the energy needed to drive a reaction. Active hydrogen has an incredibly low redox reading. Active hydrogen works as an effective antioxidant in the body combating free radicals and restoring cellular health. Active hydrogen also increases protein production in the body and optimizes hydration.

Najlepszym reduktorem dla rodnika tlenowego jest  "aktywny wodór" powstaje w wyniku tej reakcji cząsteczka wody.Jest to najbezpieczniejszy sposób pozbycia się wolnego rodnika tlenowego. Dla przypomnienia zapobiegniemy uszkodzenie lipidów we krwi i błonach komórkowych, uszkodzeniu DNA,  białek itd..

Generator aktywnego wodoru H-01 dostarcza nam dostatecznej jego ilości do dezaktywacji wolnych rodników w organizmie

Aktywny Wodór zawarty w wodzie z generatorem H-01

potencjal edox usuwa wolne rodniki, zapobiegając uszkodzeniu, komórek i struktur wewnątrz komórkowych w postaci DNA, lipidów, protein, błon komórkowych...

potencjal redox picie wody chroni nas od następstw działania wolnych rodników w postaci chorób i starzenia, przez np. hamowanie utleniania LDL

Dla kogo może być wskazany Aktywny Wodór z H-01

potencjal redox w celach profilaktycznych dla wszystkich którzy chcą cieszyć się zdrowiem przez długie lata

redox dla osób uprawiających sport, narażonych na ekstremalne obciążenia

redox dla osób z procesem miażdżycowym, chorobami serca**, cukrzycą, reumatyzmem, zmianami związanymi z wiekiem

redox  w celach kosmetycznym dla poprawienia wyglądu i redukcji zmian w przebiegu trądzika, egzemy , zmian alergicznych

  ** osoby z nadciśnieniem II i III stopień wymagająceprzyjmowania leków moczopędnych muszą prowadzić dobowy bilans płynów

Ostatnie badania wykazały, że aktywny wodór likwiduje wyłącznie wolne rodniki-zabójcy, czyli rodniki hydroksylowe! Nie likwiduje wolnych rodników które sa pożyteczne dla organizmu! To odkrycie to sensjacja 21go wieku! Antyoksydanty rośliwnne, tak niezwykle promowane przez producentów niezliczonych mikstur na całym świecie, niszcza również pozyteczne wolne rodniki! To pozbawia organizm odporności immunologicznej.

W piramidzie obrazującej efektywność antyoksydantów wodór jest najwyżej!

Powrót do początku

 

POMOCNE STRONY ang.- http://www.water-prox.com/mineral_redox_right.htm -