earth
 

HOME 

VOLNÉ RADIKÁLY

       REDUKCE - REDOX

   GENERATOR H-01

NÁZORY - VÝZKUM

   FÓRUM

KONTAKT

ZDRAVÍ

SPORT

DOBRE WODY


 Oxidace/redukce
Protolytická reakce
NaOH + HCl ĺ NaCl + H2O
Protolytická i oxidačně redukční reakce
NaH + HCl ĺNaCl + H2
Oxidačně-redukční reakce
Na + 1Cl2 ĺ NaCl
Oxidačně-redukční reakce charakterizuje přenos elektronu Na - 1 e- ĺ Na+ oxidace (sodík je redukční činidlo, které se
oxiduje, zvyšuje oxidační číslo, je donorem elektronu) Cl + 1 e- ĺ Cl- redukce (chlor je oxidační činidlo, které se
redukuje, snižuje oxidační číslo, je akceptorem elektronu)

Redox rovnice

Analogie Brönsted rovnováh ox1 + red2 l red1 + ox2
Dvě formy: oxidovaná a redukovaná
úplný zápis:
2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 ĺ
2MnSO4 + K2SO4 + 5Fe2(SO4)3 + 8H2O

  1. zkrácený zápis:

MnO4- + 5Fe2+ + 8H+ ĺ Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O
Kationy a aniony, které se nezúčastňují redox procesu se nepíší
Atomová bilance. Nábojová bilance.

redukcja

tabela

Koroze
redoks
Další oxidace:
Fe2+ +OH- +H2O ĺ FeO(OH) + 2H+ + e-
Voda a atmosférické nečistoty (SO2, CO2,..) slouží jako
elektrolyt.


Koroze

redoks1

 

                                                     voda bez O2           O2 ve vodě