woda zycia
   HOME   HISTORIA   WOLNE RODNIKI REDOX          GENERATOR H-01 OFERTA 
  ZDROWIE     URODA    SPORT  WODY ATESTY-OPINIE BADANIA     
           

     Zasoby wody pitnej na świecie to woda bogata
     lub uboga w wodór.
     99% dostępnej na świecie wody pitnej, to woda
     uboga w wodór o własnościach oksydacyjnych
     To co my właściwie pijemy?
     Odpowiedź znajdziesz na tej stronie!

           

    Na tej stronie przedstawiamy zbadane przez nas pod względem właściwości utleniających, wody pitne i napoje, źródła, zbiorniki wodne i wody uzdrowiskowe.

   Redox, czyli potencjał oksydo-redukcyjny podany jest w mV. Typowe wody utleniające, pełne wolnych rodników i mające negatywny wpływ na człowieka, mają potencjał powyżej 200mV, przy czym im większy potencjał, tym wiecej wolnych rodników, tym szybsze utlenianie naszych komórek i degradacja struktury DNA -czyli starzenie i choroby.

   Poniżej 200mV to anty-utleniacze, przy czym te najbardziej efektywne mają potencjał ujemny (poniżej zera). Llikwidują one nadmierną ilość wolnych rodników, przyczyniając się niezwykle efektywnie do naturalnej bio-odnowy organizmu, opóźniają starzenie, uzdrawiają i zapobiegają chorobom.

   Proszę również wziąć pod uwagę, że zasadowa woda (alkaliczna) (pH powyżej 7.5) jest,  jak udowodniły badania, zdrowsza od wody kwaśnej!  Mamy nadzieję, że każdy wyciągnie odpowiednie wnioski z poniżej przedstawionych informacji.

Badania zostały przeprowadzone miernikiem HI 98121 (ORP/pH/Temp), produkowanym przez Hanna Instruments , oraz miernikiem aktywnego wodoru (H&H2 Detector) produkcji Best Ecotech - Japonia

Oficjalnie podawane analizy niektórych wód pitnych i uzdrowiskowych(mg/l)

NAZWA, POCHODZENIE, ŹRÓDŁO
K
Mg
Na
Ca
Li
Ba Sr Fe Mn Se
HCO3
SO4
F
Cl
Br J CO2
SiO2
HCO2
pH
EDEN - ŹRÓDLANA Z UJĘCIA KOTUŃ
0.98
10.69
3.9
43.29
           
181.53
 
     
8.32
Nałęczowianka Sprint
2.2
21.9
10.0
108.2
           
 
0.3
7.0
     
22.1
439.3
7.6
Arctic - naturalna, mineralna
3.4
15.56
12.5
102.6
           
<1
0.17
3.54
     
422.54
Kropla Beskidu - mineralna-niegazowana
20.7
19.2
47.4
           
233.6
40.5
4.3
     
Dobra Woda - z dystrybutora w Centrum Onkologii
2.25
14.60
10.00
73.15
           
231.90
43.21
21.30
     
woda mineralna Aqua
0.97
4.20
3.78
52.20
           
159.20
13.42
0.03
4.40
     
woda żródlana Vita (Tyliczanka)
2.8
24.7
4.6
147.2
           
503.2
41.7
3.7
     
woda Cisowianka
2.50
21.26
10.00
128.26
           
518.20
<1.0
0.21
<5.0
     
woda mineralna Krystynka - pijalnia w Ciechocinku
14.0
59.8
900.00
176.30
0.10
0.15
4.30 0.93 0.05  
457.60
38.0
0.80
1641
2.97 0.42 2850
7.60
woda Maksymiliana -Nieszawa 3.29 15.90 28.20 117.51   475.67 3.70 0.30 16.00
Muszyna- woda mineralna wysokozmineralizowana
2.66
36.75
11.33
314.63
 
1083.07
18.10
0.18
3.55
Rymanów Zdr. - źródło Anna
12.0
8.0
108
 
366.0
44.0
7.0
7.21
Rymanów Zdr-Staś  (żelaziste)
4.00
40.00
7.00
 
130.00
18.00
10.00
Rymanów Zdr - Naftusia
19.0
14.00
2,440
25.00
1.3
0.4
 
4,027
1.3
1,560
4
1.7
160
Rymanów Zdr -Marysieńka
3.0
15.0
36.0
 
90.0
23.0
15.0
Rymanów Zdr - Jan
20.0
350.0
135.0
 
750
0.1
400.0
0.5
Wielka Pieniawa-Polanica Zdr.
40.50
26.74
67.9
234.87
5.56
 
1049.50
31.20
0.40
8.51
2360
Duszniki Zdr - źródło Sniadecki
56.20
62.67
454.8
345.58
7.68
 
2275.97
196.6
0.9
78.01
2220
Galicjanka-naturalna,mineralna
12.80
87.67
96.80
415.30
0.27
0.029
0.002
1705.16
19.40
0.136
5.60
4000
Rogowiec-nat.źródlana
0.50
7.30
2.50
52.10
       
170.80
23.04
0.10
4.60
           
Złoty Potok-źródlana
1.0
6.08
1.25
72.14
213.60
14.71
16.70
         
Wysowianka-mineralna
13.1
25.7
398.1
85.8
1171.8
0.4
198.6
0.2
     
Piwniczanka- gazowana
13.6
92
181
0.5
1255
28.4
0.23
           
Piwniczanka-lekko gazow.
13.6
92
181
0.5
1255
28.4
0.23
           
Muszynianka-wys.zminer. nisko nasycon CO2
5.3
154.9
59.8
152.7
0.12
0.005
1351.9
34
8.59
         
Kryniczanka-niskonasycona CO2
5.01
68.64
43.33
436.87
0.163
1818.34
19.58
0.13
8.86
Zuber-lecznicza woda z Krynicy Zdroju (butelka)
320
331.32
6495
132.02
12.49
0.99
 
18549.47
49.51
0.40
975.08
6.39
1.48
 
Rogowiec 5L -naturalna źródlana
0.50
7.30
2.50
52.10
170.80
23.4
0.10
4.60
 
Babia Góra-naturalna źródlana
8.76
11.65
42.48
164.75 19.65 10.64  
BYSTRA - naturalna źródlana nisko-zmin. 13.5 49.78 43 70.86 514.07 40 0.5 17.23
Celestynka -gazowana
7
20
260
80
560
20
0.3
0.2
Evita - naturalna mineralna 2.4 17.3 7.1 84.3 352.4 1.5 0.25 5.0
Gerber-mineralna 2.50 11.54 6.25 67.13 266.0 4.20 5.67
Gorczanska Krynica 1.30 12.16 17.88 41.68 164.75 27.88 17.88
JANOWIEC -źródlana, 1.0 7.19 2.4 66.37 0.04 212.03 12.5 0.18 7.09 7.58
Jurajska-mineralna 2.5 36.5 9.0 67.1 345.6 37.7 0.3 8.5        
Kinga Pienińska 2.31 13.13 4.59 97.80 335.60 28.50 0.05 7.09 12.30 7.10
Kuracjusz Beskidzki 1.00 11.54 100.00 41.10 384.40 44.85 0.08 7.0
San Terra - naturalna,źródlana 0.50 6.38 2.50 56.61 170.80 24.80 0.13 5.30        
                                         
  K Mg Na Ca Li Ba Sr Fe Mn Se HCO3 SO4 F Cl Br J CO2 SiO2 HCO2 pH